Met ingang van 2022 neemt Woonwenz niet langer de onderhoudskosten - zoals het vervagen van de rubber stootbanden - voor zijn rekening.
Daartoe is het noodzakelijk dat biljarters € 1,= per middag betalen zodat een onderhoudsreserve opgebouwd kan worden.

U wordt verzocht deze bijdrage direct na binnenkomst af te dragen.

Samenstelling commissie

  • Mevrouw Marianne Cuijpers
    Via Crescendo 41
  • Mevrouw Rinie Kohmes (penningmeester)
    Via Crescendo 141
  • Mevrouw Ien Gielen
    Via Crescendo 99

Vrijwilligers