BalklogodeverbindingWoonwenz heeft een ontmoetingsruimte beschikbaar gesteld. Deze bevind zich in toren MI aan de Maaszijde. De ingang is op het binnenplein. Alhoewel reeds begin van 2017 "open" werd de ontmoetingsruimte op 29 september 2017 officieel geopend en kreeg daarbij als naam "De Verbinding"

De beheerscommissie van "De Verbinding" Crescendo bestaat uit bewoners van het complex.. Deze commissie functioneert los van de Bewonerscommissie Crescendo en heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid.
Door Woonwenz is een reglement samengesteld. De inhoud hiervan kunt u desnoods pdfnaar uw Pc halen.

Samenstelling commissie

  • Mevrouw Rinie Kohmes (penningmeester)
    Via Crescendo 141
  • Mevrouw Madeleine Hammes
    Via Crescendo 135
  • Mevrouw Ien Gielen
    Via Crescendo 99

Vrijwilligers