Contact met Woonwenz

Bezoekadres 

Molenbossen 618
5923 AJ Venlo

Postadres
Molenbossen 618
5923 AJ Venlo

T. 077 - 389 31 31
email iconinfo@woonwenz.nl


Storingen en klachten
Lees eerst dit artikel

Wist u dat er in de map die u van Woonwenz kreeg veel informatie te vinden is ?

Bij u in het appartement is/zijn één of meerdere op het stroomnet aangesloten rookmelders aangebracht.
In de 'beschrijving van het gehuurde' kunt u exact terug vinden in welke ruimte een rookmelder is aangebracht.
Enkele nuttige tips kunt u hieronder lezen.

Veiligheidsconstructies

  • De op wisselstroom werkende rookmelder moet constant gevoed worden met 230 V om goed te kunnen functioneren. De op het stroomnet aangesloten rookmelder functioneert niet als de wisselstroom uitgevallen, onderbroken of niet aangesloten is. De rookmelder heeft bovendien een 9V-batterij nodig om bij stroomuitval te blijven functioneren. Gebruik nooit een andere batterij dan het aangegeven type;
  • Om een vals alarm uit te schakelen, mag u nooit de batterij verwijderen, de rookmelder van de aansluiting scheiden of de stroomtoevoer onderbreken. Open hiervoor een raam of deur of verspreid de rook rond de rookmelder tot deze vanzelf wordt uitgeschakeld;
  • Met de testknop aan de onderzijde van de rookmelder kan het functioneren ervan worden gecontroleerd. Controleer de rookmelder iedere week;

Een rookmelder mag alleen door een vakman worden geïnstalleerd.

Rookmelder test

U kunt de rookmelder eenvoudig testen door de testknop in te drukken. De rookmelder moet binnen drie seconden na het indrukken een alarmsignaal geven. Een constant brandend groen lampje geeft aan dat het rookalarm wordt gevoed met 230 V (50 Hz) wisselstroom. Als het rode lampje met tussenpozen van een minuut knippert, moet de werking worden gecontroleerd.
Zodra de rookmelder met tussenpozen piept, wordt daarmee aangegeven dat de batterij leeg is.
U dient deze batterij zelf te vervangen door een zelfde type batterij.

Om de batterij te vervangen zult u eerst de rookmelder los moeten maken. U kunt dit doen door met een kleine schroevendraaier in de sleuf van de standaardsokkel (welke tegen het plafond geschroefd zit) te steken. Vervolgens de blokkeerpal (lipje) met een schroevendraaier indrukken en de rookmelder linksom draaien om het uit de standaardsokkel te verwijderen. 

Reiniging

U dient de rookmelder tenminste éénmaal per maand schoon te maken om stof, vuil en andere deeltjes te verwijderen. Onderbreek vóór de reiniging altijd eerst de stroomtoevoer door het stekkertje aan de achterzijde van de rookmelder los te maken.

  • Zorg ervoor dat alle openingen stofvrij zijn, door een zachte borstel of een stofzuiger met het daarvoor geschikte hulpstuk te gebruiken;
  • Indien nodig kunt u het rookalarm van het net afkoppelen en het deksel met een vochtige doek schoonmaken.