Bewonerscommissie Crescendo is verheugd u te kunnen mededelen dat Woonwenz een ontmoetingsruimte beschikbaar heeft gesteld. Deze bevind zich toren MI aan de Maaszijde. Alhoewel reeds begin van 2017 "open" werd de ontmoetingsruimte op 29 september 2017 officieel geopend en kreeg daarbij als naam "De Verbinding"

De beheerscommissie van "De Verbinding" Crescendo bestaat uit bewoners van het complex.. Deze commissie functioneert los van de Bewonerscommissie Crescendo en heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid.
Door Woonwenz is een reglement samengesteld. De inhoud hiervan kunt u desnoods naar uw Pc halen:

Ontwikkelingen aangaande activiteiten etc. treft u op deze website aan. Ook zal op deze website speciale aandacht aan de ontmoetingsruimte worden besteed.

Voor hen die zich aangemeld hebben is het mogelijk het e.e.a. te nuttigen. Voor details: zie deze prijslijst.

Nieuwe bewoners van Crescendo zijn overigens automatisch lid.

Via de nieuwsbrief zult u regelmatig nadere informatie ontvangen over zaken die "De Verbinding" betreffen. Een reden temeer om een abonnement te nemen. U kunt in de rechter kolom een gratis abonnement afsluiten.

Commissieleden

  • Mevrouw Rinie Kohmes (penningmeester)
    Via Crescendo 141
  • Mevrouw Madeleine Hammes
    Via Crescendo 135
  • Mevrouw Ien Gielen
    Via Crescendo 99

Vrijwilligers

Wlt u een gratis abonnement
op onze Nieuwsbrief?