De commissie Ontmoetingsruimte de Verbinding startte begin 2017, 10 leden sterk, met het ontplooien van activiteiten. Begonnen werd met het verzorgen van het gastheerschap tijdens de doordeweekse middagen. Een afwisselend tweetal commissieleden draaien al jaren, elk op een van de middagen, een soort van bardienst.

Aanvankelijk werden de middagen matig bezocht, maar al snel nam het bezoek toe en op dit moment kan geconstateerd worden dat naast de overigens al heel lang succesvolle vrijdagmiddag ook de andere middagen goed bezocht worden.

Averechts op deze ontwikkeling staat de krimp in het aantal thans, doordat een aantal van hen om gezondheidsreden genoodzaakt waren te stoppen, nog 7 leden sterk. Voor de huidige enthousiaste ploeg wordt de belasting te groot en de wij vrezen dan ook dat dit niet zonder gevolgen zal blijven.

Vandaar dat wij dringend op zoek is naar meerdere bewoners die bereid zijn zich ook in te zetten.

Natuurlijk, als iemand lid van de commissie wil worden, zou dat een welkome uitbreiding zijn, maar het kunnen beschikken over meerde bewoners die bereid zijn op een reservelijst te komen, kan al voor verlichting zorgen. De bedoeling is dan dat, indien noodzakelijk, op een van hen een beroep gedaan kan worden om eens in te vallen. Natuurlijk in onderling overleg en altijd ondersteund door een van de leden van de commissie.

Wij pogen zo globaal 10 keer per jaar een bijzonder activiteit te organiseren. Zowel bij de voorbereiding als na afloop zijn is extra ondersteuning zeer welkom en met veel plezier constateren wij dat vooral tijdens en na afloop inderdaad vele handen licht werk maken.

Oh ja, ook de heren mogen zich aanmelden !

Aanmelden graag bij Rini Kohmes.

Samenstelling commissie

  • Mevrouw Marianne Cuijpers
    Via Crescendo 41
  • Mevrouw Rinie Kohmes (penningmeester)
    Via Crescendo 141
  • Mevrouw Ien Gielen
    Via Crescendo 99

Vrijwilligers