Jaarlijkse barbecue

Donderdag 25 augustus, aanvang 17:00.

Inschrijven aan de bar is mogelijk vanaf 25 juli t/m 18 augustus.
U dient tegelijkertijd € 15 p.p. te voldoen.


Wist U dat het nog steeds mogelijk is de Verbinding te huren ?
Boeken via de beheerscommissie – Rinie of Madeleine.


Hier een indruk van de beschikbare uitrusting.

Samenstelling commissie

  • Mevrouw Marianne Cuijpers
    Via Crescendo 41
  • Mevrouw Rinie Kohmes (penningmeester)
    Via Crescendo 141
  • Mevrouw Ien Gielen
    Via Crescendo 99

Vrijwilligers