Namens de bewonerscommissie heten we u hartelijk welkom in uw nieuwe appartement in Crescendo.
De bewonerscommissie is opgericht om de belangen van de huurders van Via Crescendo te behartigen. Zij overlegt namens de bewoners van het complex met verhuurder Woonwenz over praktische zaken, zoals onderhoud. Er is een reglement Bewonerscommissies waarin het adviesrecht is geregeld. Let wel: de commissie heeft geen stemrecht.

Voor klachten aan uw woning dient u zich altijd tot Woonwenz te richten.
Op verzoek van de Bewonerscommissie heeft de heer Gert Uphoff een website gemaakt. Bewoners die internet hebben kunnen digitaal alle informatie inzien. Dit geldt niet alleen voor bewoners, maar ook voor hun kinderen of familieleden.

Uiteraard worden belangrijke mededelingen ook nog in de informatiekastjes opgehangen, zodat mensen die niet digitaal te bereiken zijn toch geïnformeerd worden.

Het adres van de website is: www.bc-crescendo.nl

De website is in de eerste plaats bedoeld om u over de zaken te informeren die door de Bewonerscommissie worden behandeld. Zo plaatsen we onder de kop Het Bestuur de verslagen en agendapunten van onze vergaderingen. Wellicht dat het u op ideeën brengt om ook agendapunten aan te dragen. Deze kunt u dan via de mail op gemakkelijke wijze doorgeven aan de voorzitter of de secretaris. Ook wordt periodiek een nieuwsbrief gemaakt. Op de website kunt u kenbaar maken of u deze nieuwsbrief wilt ontvangen. De nieuwsbrief voldoet aan de wettelijke eisen die aan spam en dergelijke worden gesteld.

Naast de informatie van de Bewonerscommissie kunnen ook Woonwenz en De Zorggroep mededelingen op de website zetten. Verder vindt u soms informatie over wat er in Venlo-Zuid gebeurt, waar Crescendo ook deel van uitmaakt.

Daarnaast zijn er diverse links naar instellingen die een relatie met het wooncomplex Crescendo hebben.

Toon Geurts Secretaris.

Contact

Voorzitter
email C. Joosten

Secretaris
email A. Geurts
Via Crescendo 61
5912 AV Venlo
T: 06 – 10 087 859


Overige leden van het bestuur