Bewonerscommissie Crescendo heeft er behoefte aan om jullie aan het einde van dit bewogen jaar een hart onder de riem te steken. Het is voor een ieder lastig en vervelend om in de huidige beperkte bewegingsruimte te leven.

Onze ontmoetingsruimte “De Verbinding” is na een gedeeltelijke opening alweer twee maanden dicht. De beheercommissie mag dan ook geen bijeenkomsten, zoals onze jaarlijkse kerstbrunch en nieuwjaarsborrel, organiseren. Heel jammer voor het zo nodige en gewenste onderlinge contact. Hopelijk wordt het komend jaar weer beter!

Wij hebben in 2020 geen jaarvergadering kunnen houden en de bewonerscommissie heeft geen normale vergaderingen gehad. Toch noemen we enkele belangrijke punten die ons allemaal raken:
1. De ongewenste ontwikkelingen rond de omlaag vallende groene gevelplaten baren ons zorgen. Momenteel zijn twee mogelijke oplossingen in beeld. In de loop van 2021 zal duidelijk worden of het een radicale of minder ingrijpende operatie wordt.
2. De garage en fietsenbergingen zijn niet veilig gebleken voor ongewenste gasten. Dit heeft geleid tot vernielingen en diefstal. Woonwenz heeft gelukkig een paar camera’s geplaatst, maar dat maakt de toegang voor onbevoegden blijkbaar niet onmogelijk. De toegangsdeur van de parkeergarage is meermaals defect geweest, mede door oneigenlijk gebruik van bewoners en externe huurders. Misschien zijn sleutels van de diverse torens ook wel in verkeerde handen gekomen.
3. We willen in dit verband nog eens wijzen op de brief over veiligheid die we in 2019 naar jullie hebben gestuurd. Daarin hebben we onder andere gepleit voor een klimaat waarin wij optimaal met elkaar rekening houden. Dat niet iedereen zich altijd aan de afgesproken regels houdt kan aanleiding zijn om eens in de spiegel te kijken (“Ben ik het heer?”).
4. De samengevoegde afrekening van de servicekosten en die van warm water en verwarming heeft tot ongenoegen geleid. We hebben geprobeerd om met Woonwenz tot afspraken over verbeteringen te komen. Door de corona-problemen hebben we niet fysiek kunnen vergaderen, zodat de oplossing nog even op zich laat wachten. Hopelijk is dit probleem in april opgelost.
5. Ook positieve zaken moeten vermeld worden. We hebben door betere contacten met de stadsdeelmanager van de gemeente Venlo bereikt dat de gemeente meer oog heeft voor de omgeving van ons wooncomplex. Zo wordt vaker aandacht aan de beplanting besteed.

Een aantal bewoners van Crescendo neemt regelmatig de moeite om het terrein rond ons complex schoon te houden.

Onvermijdelijk in een groep oudere en ook kwetsbare mensen is dat enkele bewoners afgelopen jaar ernstig ziek zijn geworden. Helaas hebben wij ook een paar sterfgevallen te betreuren. Jammer hierbij is dat we deze overledenen niet naar hun laatste rustplaats hebben kunnen begeleiden.

Onze verhuurder Woonwenz doet zijn best om ons zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat niet altijd alles gesmeerd verloopt heeft onzes inziens te maken met communicatie, wat deels onvermijdelijk is in grote, veelal gedigitaliseerde organisaties. Toch willen wij onze dank uitspreken voor ons woongenot, dat alles bij elkaar toch prima gewaarborgd wordt.

Een woord van dank aan het bestuur en de vrijwilligers van de beheercommissie van ontmoetingsruimte “De Verbinding”, aan Gert Uphoff onze webmaster en aan de leden van de bewonerscommissie en andere bewoners die ons met raad en daad hebben bijgestaan. En natuurlijk aan Woonwenz, in de personen van Bart Linders, de buurtcoördinator, en Fred Engels, de huismeester.

De saamhorigheid onder onze bewoners is door de corona toestanden alleen maar groter geworden. Dat is te merken als er hulp nodig is bij ziekte, mindere mobiliteit of eenzaamheid. Het is van het grootste belang dat we dit blijven doen.
Daarom, heb oog voor elkaar en sta elkaar bij. Dit maakt het verschil tussen zomaar een flatgebouw en “Ons Crescendo”.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2021

Crescendo bij avond